Надходження до міського бюджету — Фінансове управління Івано-Франківської міської ради

Надходження до міського бюджету

У грудні станом на 13.12.2018 року до міського бюджету фактично надійшло –97 158,7 тис.грн., зокрема:
– загального фонду надійшло – 94 529,8 тис.грн.,
в т.ч. субвенції – 59 593,3 тис.грн.;
– спеціального фонду надійшло – 2 628,9 тис.грн.,
в т.ч. субвенції – 10,0 тис.грн.
В розрізі найбільших податків надходження становлять:
• податок на доходи фізичних осіб – 28 740,0 тис.грн.,
• податок на майно – 972,4 тис.грн.,
• акцизний податок – 990,1 тис.грн.,
• єдиний податок – 2 502,6 тис.грн.

Для безперебійного функціонування бюджетних установ загальний обсяг фінансування із загального фонду міського бюджету за період з 06 по 12 грудня становив 4428,8 тис.грн., в тому числі профінансовано:
• 06 Департамент освіти і науки – 254,7 тис.грн.:
на КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» – 3,2 тис.грн.,
на КЕКВ 2230 «Продукти харчування» – 6,4 тис.грн.,
на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» – 46,0 тис.грн.,
інші поточні видатки –199,1 тис.грн.
• 07 Охорона здоров’я – 71,7 тис.грн., зокрема:
на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 0,1 тис.грн.,
на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» – 1,4 тис.грн.,
на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» – 1,2 тис.грн.,
на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – 43,7 тис.грн.,
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» – 24,1 тис.грн.,
інші поточні видатки –1,2 тис.грн.
• 02 На утримання органів місцевого самоврядування – 134,8 тис.грн.:
на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» – 5,5 тис.грн.,
на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 0,4 тис.грн.,
інші поточні видатки –128,9 тис.грн.
• 08 Депатрамент соціальної політики – 1893,7 тис.грн.:
на КЕКВ 2230 «Продукти харчування» – 88,4 тис.грн.,
на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» – 1672,6 тис.грн., зокрема:
по КПКВК МБ 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» в сумі 172,6 тис. грн.,
по КПКВК МБ 0813036 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» в сумі 1500,0 тис.грн.,
на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» – 20,1 тис.грн., а саме:
по КПКВК МБ 0813180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці,…) на оплату житлово-комунальних послуг» профінансовано 20,1 тис.грн.,
інші поточні видатки –112,6 тис.грн.
• 10 Департамент культури – 162,5 тис.грн.:
на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» – 46,8 тис.грн.,
інші поточні видатки –115,7 тис.грн.
• 11 Департамент молодіжної політики та спорту – 159,5 тис.грн.:
на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» – 0,4 тис.грн.,
на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 0,1 тис.грн.,
на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» – 0,4 тис.грн.,
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» – 113,0 тис.грн.,
інші поточні видатки –45,6 тис.грн.
• 12 Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою в сумі 131,4 тис. грн., а саме:
– Організація благоустрою населених пунктів в сумі 131,4 тис. грн. на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам».
• Інші поточні видатки – 1620,5 тис.грн.

Видатки з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень склали 24,8 тис. грн., зокрема:
Управління охорони здоров’я – 19,0 тис. грн. на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам».
Департамент культури – 2,8 тис.грн. на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».
Департамент молодіжної політики та спорту – 3,0 тис.грн. на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам».

• СУБВЕНЦІЇ
За рахунок коштів медичної субвенції проведено оплату поточних видатків медичних закладів в сумі 225,6 тис.грн., зокрема:
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» – 225,6 тис.грн.
Також за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на виплату допомог сім’ям з дітьми профінансовано кошти в сумі 51,6 тис.грн. та для виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 106,5 тис.грн.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету проведено розрахунки за надані пільги і субсидії готівковими коштами в сумі 50,5 тис. грн. на ЖКП.

• Спеціальний фонд профінансовано кошти в сумі 5597,9 тис.грн., зокрема:
Бюджет розвитку (із врахуванням коштів з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень в сумі 13,6 тис.грн., – 5573,5 тис.грн.:
Департамент освіти і науки – 203,1 тис.грн.:
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – 26,0 тис. грн.,
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 177,1 тис. грн.
Департамент соціальної політики – 200,7 тис.грн. на КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів».
Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою – 369,5 тис. грн.:
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 169,5 тис. грн.,
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – 200,0 тис. грн.
Управління капітального будівництва – 4648,5 тис. грн.:
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – 97,9 тис. грн.,
КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво інших об’єктів» – 1694,3 тис. грн.,
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 2620,7 тис. грн.,
КЕКВ 3143 «Реставрація пам»яток культури» – 35,6 тис. грн.,
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – 200,0 тис. грн.
Департамент містобудування та архітектури – 20,0 тис. грн. на КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво інших об’єктів»
Управління транспорту та зв’язку– 96,3 тис. грн. на КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів».
Фінансове управління – 21,8 тис. грн. на КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

Видатки з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень склали 13,6 тис. грн., зокрема:
Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою– 8,6 тис. грн. на КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».
УКБ – 5,0 тис. грн. на КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

Цільові фонди в сумі 24,4 тис. грн.:
Сдужба у справах дітей – 13,6 тис.грн. на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»,
Департамент культури – 10,8 тис.грн. на КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».